Last video "Titanic-WSL"

Vyšetřování zkázy Titaniku

Vyšetřování zkázy Titaniku- Doporučení

8. srpna 2012 v 21:15 | Patrik Martiník

Výbor došel k názoru, že se musí doplnit legislativu v námořní dopravě.
USA by měla vydávat ve shodě s ostatními státy certifikáty. Jestli tohle nebude dodrženo, tak provedeme revizi nařízení, a výbor říká, že by dohody měly být platné a že by dohody měly být učiněny u lodí, které opouštějí USA.
Výbor doporučuje, aby odstavce 4481 a 4488 ve Statutu byly pozměněny, je třeba, aby bylo dostatek záchranných člunů, které ujmou všechny pasažéry a posádku. Prezident Mezinárodního obchodního loďstva pan Ismay řekl:
Vydali jsme instrukce, aby žádná s našich lodí neopustila přístav, aniž by měla dostatek záchranných člunů.
Ne méně než 4 důstojníci by měli být přidělěni ke člunu. Všichni členové posádky musí absolovat výcvik spouštění člunů a řízení.
Výbor doporučuje, aby cestující byli přidělováni ke člunům před vyplutím a obyvatelé stejných kajut by měly být na stejném člunu.
Výbor doporučuje, aby zaoceánská loď o více než 1000 pasažérů měla alespoń dva elektrické reflektory.
Výbor doporučuje, aby radista byl v pohotovosti 24 hodin denně, aby se nestalo, že někdo nechytí SOS, varování a další upozornění. Mezi telegrafní místností a můstkem kapitána by mělo být spojení, telefonické, hlasní troubou a nebo poslů. Spojení nesmí být přerušováno menšími loděmi. Musí existovat bezchybná funkce telegrafického přístroje, ať ve formě baterie nebo naftového motoru, dokud se místnost telegrafa nezatopí.
Výbor doporučuje, aby vystřelování raket za jiným účelem bylo potrestáno.
Všechny ocelové lodě, plující podél pobřeží a mající více než 100 cestujících, musí mít uvnitř lodě vodotěsnou stěnu, která musí zasahovat 10 procent nad úrovní hladiny, ve formě dvojitého dna či přepážek.
Všechny ocelové lodě o kapacitě více než 100 cestujících musí být navrženy tak, aby dvě komory mohly být zatopeny, aniž by to vadilo lodi při plutí. Paluba musí být konstuována vodotěsně.
Přepážky mezi stroji musí dosahovat 25 procent výšky nad čárou ponoru a všechny komory a přepážky musí vydržet tlak vody.
Závěrečná řeč senátora Williama Aldena Smithe, 28.května 1912:
V našich představách spatřujeme tu loď, plnou života a energie, se živými postavami na palubě, hudebníky, učiteli, umělci, spisovateli, vojáky námořníky, činnými a statečnými muži, lidi z mnoha zemí.
Vidíme je bezstarostné, vyřazuje v nich síla a velikost, obrácející se ke Starému světu a dychtivě se dívající na Nový svět. S odvahou hrající lodní orchestr, který hraje až do konce. Lodi na konci sil vzdává nerovnou bitvu. Zbývá stopa po ženách a mužích, kteří v prostorách lodi touhy a vášně, radost a smutek. Nad lodním trupem se zavřela hlubina, ožily staré a nové lásky.

Vyšetřování zkázy Titaniku- Část 4.

7. srpna 2012 v 23:54 | Patrik Martiník

Odbavení záchranných člunů Titaniku

V době, kdy se kapitán Smith dozvěděl o tom, že se jeho loď potápí, nařídil naplnit záchranné čluny. Dalším rozkazem bylo, ať do člunů chodí prvně ženy a děti. Poté byly vypáleny signální rakety.
Systém pro naloďování do člunů na Titaniku neexistoval, takže na lodi byl zmatek. Nebylo jasné, kolik cestujících se do člunu skutečně vejde, kolik členů posádky na ni bude a jak se má ovládat. Na jedné strany se pouštěly jen ženy a děti, na druhé straně snad každý. Ale celkově to šlo znát, že na člun chodí ženy a děti. Bohužel čluny nebyly naplněny doplna a tím pádem bylo více utonuvších.

Nebyla využita plná kapacita člunů

RMS Titanic byl vybaven čluny pro 1176 osob, zachráněných však bylo jen 711. Jen některé čluny byly naplněny do posledního místa, zatímco ostatní čluny byly poloprázdné. Někteří pasažéři byli poté naloďováni na palubě A a B. Dvacátý člun se převrátil a člun byl jako vor, na něm byli důstojník Lightoller, telegrafisté Bride a Phillips(ten poté zemřel), cestující plk. Gracie a Jack Thayer.

Vybavení záchranných člunů

Místo, od kterého byly čluny spouštěny, bylo asi 25 metrů nad hladinou. Kdyby moře loď rozhoupalo, tak by se rozhoupaly i čluny, které by pak narazily na loď. Apelujeme výrobce člunů, aby se zlepšily.

Zprávy o sporech na člunech

Co člověk, to výpověď. Ve člunu č. 1 bylo prý jen 10 lidí. To řekl cestující. Ale přidělený námořník tvrdil, že na člunu bylo 7 členů posádky a 14-20 cestujících. Jiný důstojník řekl, že na člunu bylo 22 mužů, ale 4-5 žen.

Nebyly rozdíly mezi cestujícími

Cestující tvrdí, že na lodi nebyla, krom pár jedinců, panika. Při nakládání cestujících na čluny nebyly rozdíly mezi první, druhou nebo třetí třídou. Ženám a dětem byla udělována přednost.
Výbor je předsvěčen, že kdyby lana k sobě čluny přivázaly, tak by se mohlo do člunů vlést více cestujících. Bylo by to pravděpodobné, kdyby se čluny k místu neštěstí vrátily.

Chování ve člunech

Po spuštění čluny pluly směrem ke Californianu. Ostatní čluny zůstaly na místě a čekaly. Poté, co byly cestující z jednoho člunu přemístěny do čtyř, byly svázany k sobě a co odezněla úzkost a byl klid, tak důstojník Lowe se s člunem vrátil. Zachránil 4 osoby a jedna zemřela. Důstojník poté vzal do člunu č. 14 jeden ze skládacích člunů a zachránil další pasažéry.
Lidé, kteří byli na převráceném člunu, byli zachráněni(důstojník Lightoller, Gracie, Thayer, telegrafista Bride a Phillips). 4 člun připlul až k boku Carpathie, jeho posádku tvořilo 28 žen a dětí(spíše 3. třída), 3 topiči, 1 steward, 4 Filipínci, prezident J.B.Ismay a pan Carter.

Potopení Titaniku

Loď šla pod vodu prvně na přídi, a před potopením(15.dubna 1912 v 0:47 NY času) svislá. Objevily se dohady, jestli se Titanic rozlomila na 2 části, ale je pravděpodobné, že se Titanic nerozlomil a potopil se v celku.(Tenhle názor není platný, v roce 1985 byl nalezen vrak Titaniku rozlomený na dvě části).

Nedošlo k sání a víru

Komise rozhodla, že když Titanic byl pod vodou, tak nedošlo k víru. Svědci tvrdí, že při klesání loď nezpůsobila vir.

Vyšetřování zkázy Titaniku- Část 3.

5. srpna 2012 v 0:00 | Patrik Martiník

Srážka s ledovcem

Ve 23:46 lodního času(22:13 času Newyorského) 14.dubna 1912, hlídka viděla ledovec a nahlásila to na můstek a řekla: "Ledovec přímo před námi!". Důstojník Murdoch řekl kormidelníkovi "Prudce doprava" a dal zpětný chod, a když Titanic do ledovce narazil, Murdoch přikázal "Docela vpravo!" . Náraz byl silný, ale přesto ho cestující a posádka necítila. Ledovec rozpáral ocelové pláty nad úrovní dna.

Zprávy o poškození

Důkazy říkají, že s nárazem šlo slyšet pískání a syčení z trubek, takže unikla pára. Přední nádrž a nádrže 1,2,3 se zaplnila vodou. Bylo to nahlášeno nahoru a topičům v první místnosti. Hlavní topič Barrett viděl, jak voda utéká do přední kotelny trhlinou, která měla půl metru a byla 7 metrů pod hladinou vody.

Pochopení poškození

Kapitán dostal zprávu a seznámil se s vážností situace, byl dotázán Brucem Ismayem a o situaci se dozvěděl strojmistr a hlavně konstruktér Thomas Andrews.

Potopení lodi

Loď nabírala vodu a tím pádem měla větší hmotnost, příď se potápěla. Otevřeným výhledem a okny se voda dostala také na palubu E(3-8 přepážka) a zatopili se komory ve 3.místnosti.

Vodotěsné komory

Na Titaniku bylo 15 vodotěsných komor, první vedla k palubě C a komory 2,10,11,12,13,14,15 vedly k palubě D a komory 3-9 k palubě E.

Tísňové volání vysílané z lodi

Nezazněl poplašný signál, nedošlo k varování cestujících. Během 15-20 minut se kapitán dostal do telegrafické místnosti a dal rozkaz volat o pomoc CQD, SOS.

Zachycující tísňové volání

Tísňové volání Titaniku spatřil mys Race ve 22:25 newyorského času a dozvěděli se, že Titanic narazil do ledovce. Zprávu dostala i loď Mount Temple, která zamířila na kurz Titaniku. Během dvou minut se zprávu dozvěděla i loď Frankfurt. Za 10 minut dostal zprávu radista Californian a šel to říci kapitánovi. Carpathia se obrátila a mířila směr Titanic.
Pozice lodi Frankfurt ale nebyla známa, každopádně radista lodi slyšel, jak Mount Temple řeklo: "Jedeme pro vás.". O potápění se dozvěděla také sesterská loď Olympic a Baltic, další loď White Star. Mount Temple slyšela Titanic naposledy v 23:47 newyorského času. Baltic a Carpathia ztratila spojení o několik minut později zprávou "Strojovna zaplavena." Virginian slyšel Titanic i v 0:27, ale byly nejasné a utichaly.

První zpráva v tisku

MYS RACE, NEW BRUNSWICK
Neděle večer, 14. dubna 1912.
Ve 22:45 h vyslal parník společnosti White Star Line CQD a zdejší stanici, ve které stojí, že se narazil s ledovcem.
O půl hodiny přišla další zpráva, v níž bylo, že příď se začala potápět a ženy jsou nakládány do záchranných člunů. Počasí bylo klidné a jasné, poloha 41,46 s.š. a 51,14 z.d.
Mys Race upozorńuje Virginian, a kapitán lodi řekl, že k Titaniku pluje.
Virginian byl o půlnoci od Titaniku 315 km a dorazit měl v 10:00 ráno.

Plavidla v blízkosti Titaniku

Californian, parník společnosti Leyland Line, plující na západ, měl polohu 42 s.š a 41 z.d a vzdálenost od Titaniku byla 90 km.
Carpathia, parník náležícící společnosti Cunard Line, plula na východ, byla 107 km vzdálená a měla kurz 52 stupňů na západ.
Birma, ruská loď, byla v pondělí 14.dubna 1912 v 0:25 vzdálena od Titaniku 130 km.
Baltic, patřící stejné společnosti White Star Line, plula na východ, byla ve 23:00 450 km od místa neštěstí.
RMS Olympic, loď White Star Line a sestra Titaniku, byla v 0:14 ny. času 950 na západ od Titaniku.

Světla spatřená s Titaniku

Šestnáct lidí z Titaniku včetně důstojníků, námořníků a cestujících potvrdilo, že spatřili loď a některé čluny se k němu vydali, nechali by tam cestující a vrátili se k Titaniku. Titanic vypálil rakety a dávali signály morseovkou. Důstojníci na Californian řekli, že zahlédli rakety, takže také rozsvítila lampu, která byla vidět i 20 km a loď byla viděna i z spodních palub Californianu.

Odpovědnost posádky Californian

Výbor říká, že Californian byl blíý, než 35 km, ketý udával kapitán. Důstojníci a členové posádky viděli rakety, ale kvůli pravidel mezinárodních zvyklostí a práva na ně nereagovali. Jedinou odpovědí na žádost byla velká elektronická lampa, která byla na můstku 2 hodiny. Dle nás, posádka Californian hodno odsouzení i kdyby bylo způsobeno nepozorností nebo nedbalostí, kapitán na Californianu klade zodpovědnost za následky potopení Titaniku. Telegrafista Californian byl zbuzen 15.dubna 1912 v 3:3 ny. času, a kapitán musel zjistit, co se děje. Nakonec zjistili, že se Titanic potápí. Kdyby Californian se dozvěděla dříve, že Titanic se potápí, mohla být Californian slavná za to, že zachránila životy cestujících a členů posádky Titaniku.

Vyšetřování zkázy Titaniku- Část 2.

31. července 2012 v 20:48 | Patrik Martiník

Vyplutí parníku Titanic

RMS Titanic vyplouvala se Southamptonu ve středu 10. dubna 1912 v 12:14 s 899 důstojníky a členů posádky. Titanic chtěl zvednout kotvy, jenže na ni se chytily řasy, takže loď se spozdila o půl hodiny.

Seznam cestujících a zachráněných

Na palubě Titaniku bylo 2207 cestujcích a posádky. Katastrofu přežilo 711 lidí a zahynulo 1496. Zachránilo se 60 procent cestujících první třídy, 42 procent cestujících druhé třídy, 25 procent cestujících třídy třetí a 24 procent členů posádky.

Počasí v průběhu plavby

Během plavby bylo počasí jasné, krom desetiminutové vlny a moře bylo klidné. Slunečno, v noci svítily hvězdy. Když loď se míjela s ostatními loděmi, pozdravili se.

Zprávy o ledovcích

Ve třetím dnu plavby dostal telegrafista Titaniku zprávy o ledovcích a podle dochovaných zpráv se dostaly tři zprávy o ledu ve dne neštěstí. První přišlo v poledne z parníku Baltic, který patří také White Star Line.Oficiální zpráva:
PARNÍK BALTIC, 14. DUBNA 1912
Máme po cestě proměnlivé větry, jasné počasí. Řecký parník Athinai nám poslal zprávu, že v 41,51 s.š. a 49,52 z.d. míjel ledovce a ledová pole. Včera v noci jsme mluvili s parníkem Deutschland(Štětín-Filadelfie), došlo mu palivo, v 40,42 s.š. a 55,11 z.d. Pozdrav do New Yorku i dalším parníkům. Přeji Titaniku hodně zdaru.

Druhou zprávu dostal Titanic z lodi Californian(Leyland Line) v neděli 14. dubna 1912 v 17:35. Oficiální zpráva:
Poloha 42,3 s.š., 49,9 z.d, tři velké ledovce 9 kilometrů na jih od nás. Zdravím, Lord.

Třetí zpráva přišla z lodi Amerika, přes Titanic a Mys Race zpráva smířovala do Hydrografického úřadu ve Washingtonu: Oficiální zpráva:
PARNÍK AMERIKA, PŘES TITANIC A MYS RACE, 14.DUBNA 1912
HYDROGRAFICKÉMU ÚŘADU, WASHINGTON D.C.
Amerika míjela dva ledovce, 41,27 s.š. a 50,8 z.d
K.N.U.T

Čtvrtá zpráva přišla Titaniku ve 21:05
Museli jsme zastavit, všude led.
Radista Titaniku říká:
Zklapni, já pracuji s mysem Race.
Toto byla poslední zpráva, kterou Californian poslal Titaniku, poté šel radista Californianu spát.

Led na severu a jihu kurzu plavby Titaniku

Titanic dostával různé zprávy o ledovcích, včetně toho, do kterého narazil. Neproběhla žádná diskuze mezi důstojníky, nebyla žádná schůzka, která by se ledovcím zabývala, nikdo se o to nestaral. Rychlost byla stále stejná, jediná zpráva od důstojníků k hlídce byla, aby se dobře dívaly, jestli nespatří ledovec. Dle svědectví důstojníka Lightollera, který měl na lodi službu do 22:00, řekl kapitánovi, že kdyby byla mlha, tak zpomalí. Ale bylo jasno. Nebyla mlha, rychlost Titaniku byla stále stejná a rychlá.

Rychlost

Rychlost na širém moři od vyplutí z Queenstownu se zvyšovala. První den plavby bylo ujeto 860 km, poté 960, třetí den už 1011 km a krátce před střenutím s ledovcem plul Titanic nejrychleji. 21 uzlů, tedy 39 km/h.

Vyšetřování zkázy Titaniku- Část 1.

30. července 2012 v 20:50 | Patrik Martiník

Vlastnictví parníku RMS Titanic

Titanic byl lodí společnosti White Star Line a Oceanic Steam Navigation z Velké Británie, akcie jsou v moci International Navigation ve Velké Británii a akcie společnosti IN patří Mezinárodnímu obchodnímu loďstvu.

Společnost mezinárodní obchodní loďstvo

Pan J. Bruce Ismay z Liverpoolu(Velká Británie) je prezidentem Mezinárodního obchodního loďstva a pan P. A. S. Franklin z New Yorku je viceprezidentem společnosti v USA.
Představenstvo Mezinárodního obchodního loďstva:
Předseda: C. A. Griscom
E .C. Grenfell
John F. Archbold
John I. Waterbury
Lord Pirrie
George W.Perkins
Charles Steele
Prezident: J. Bruce Ismay
Percy Chubb
E. J. Berwind
Harold A. Sanderson
P. A. B. Widener
Charles F. Torrey
J. P. Morgan ml.

Mezinárodní obchodní lodstvo vlastní díky dceřiným společnostem White Star Line, Red Star Line, Atlantic Transport Line, National Line a Leyland Line.

Všeobecné pojednání o parníku Titanic

RMS Titanic byl vyroben v loděnicích Harland and Wolff v Belfastu. Byl spuštěn na vodu 31. května 1911. Výtlak byl 46 328 tun, délka 269,1 metrů, šířka 28,25 metrů. Člunová paluba a můstek byly 21.34 metrů nad vodou. Dle tvrzení prezidenta Ismaye mohla loď plout s dvěmi plně zatopenými vodotěsnými komorami.
Royal Mail Steamer Titanic stálo včetně vybavení 1 500 000 000 šterlinků(7 500 000 dolarů).
V době katastrofy byl náklad pojištěn 1 milionem liber.
Titanic byl přesnou kopií sestry RMS Olympic, parník White Star Line, má jen jednu vyjímku a to že se na palubu vejde 2559 cestujících a 903 členů posádky.

Zatěžkávací zkoušky parníku Titanic

V pondělí 1. dubna 1912 proběhly zatěžkávací zkoušky, které trvaly 6-7 hodin. Bylo provedeno několik cvičných obratů, byly naladěny kompasy, loď plula plnou parou, při níž nedosáhla maximální rychlosti. Při zkouškách byl na palubě zástupce společnosti konstruktér Thomas Andrews, který vše kontroloval. Pan Andrews udělal pár testů v Southamptonu.
S posádkou plula loď z Belfastu do Southamptonu, kde je čekaly další testy. Do Southamptonu loď dorazila 3. dubna o půlnoci. V poledne 10. dubna 1912 Titanic vyplul na svou panenskou plavbu se zastávkami v Cherbourgu a Queenstownu do cílového New Yorku.

Záchranné čluny

Posádka se dostala na palubu Titaniku několik hodin před vyplutím a stihli jen jedno cvičení spouštění záchranných člunů na vodu a poté byly vytahovány opět nahoru na člunovou palubu.

Certifikát Britské obchodní rady

Ve středu ráno, kdy Titanic vyplul, se dostal na loď kapitán Clark a udělil Titaniku certifikát na povolení plavby.

Člunové jeřáby a čluny Titaniku

Titanic byl vybaven 16 dvouramennými jeřáby, které dovolují nést 3 čluny na jeřábu. Jeřáby mohly zvedat 48 člunů, jenže loď měla jen 16 záchranných člunů a 4 skládací čluny, což splňovalo podmínky Britské obchodní rady. Titanic měl 14 člunů s 65 lidmi(celkem 910 lidí), dva čluny s 49 osobami(196 osob), takže celková kapacita člunů je 1176 člunů. Na palubě je připraven záchranný pás.
 
 

Reklama

FB TITANIC-WSL

E-MAIL: TITANIC-WSL@EMAIL.CZ