Last video "Titanic-WSL"

Ostatní věci okolo Titaniku

Vyhýbací manévr Titaniku před ledovcem

7. září 2013 v 22:09 | Patrik Martiník
Vyhýbací manévr po zaznění "Ledovec, přímo před námi!" řídil William Murdoch, první důstojník Titaniku. Po katastrofě se na sesterské lodi Olympiku zjistilo, že na zpětný chod je potřeba zhruba dvacet sekund. Podle svědků při zpětném chodu provázela loď vibrace, jenže to po celé délce lodi a ne v příďové části, tam, kde Titanic narazil. Jenže, některé poznatky ukazují na to, že loď dokonce nepoužila zpětný chod, lodní strojník Frederick Scott řekl, že povel zpětný chod přišel až po nárazu do ledovce. Jak určitě víme, předejít nárazu s ledovci šlo. Hovořilo se například o tom, že Murdoch měl nechat výkon zpětného chodu jen pro levý šroub a nebo že měl pokračovat bez zpětného chodu a jen zatočit doleva.
Komise v Británii zjistila, že Titanic byl nakloněn o 22,5 stupňů a s díky testování s Olympikem při plné rychlosti a plnému vychýlení kormidla na stranu se loď otočí asi za 410 metrů.
Kritici říkají, že Murdoch měl zastavit stroje a dát jen zpětný chod. Titanic by určitě nezabránil srážce s ledovcem, ale loď by narazila přímo, přídí. Pravděpodobně by přišlo k poškození 30 stop a zatopeny nebo poškozeny by měly být jen tři vodotěsné komory- čímž by se Titanic nepotopil. Ano, zabilo by to pár členů posádky sídlící v přídi, ale rozhodně by nezahynulo 1523 lidí.
V potaz musíme brát také to, že Murdoch měl tušení, že se Titanic ledovci ubrání, avšak, tušení je silná věc...

Záchranné čluny Titaniku

2. července 2013 v 17:47 | Patrik Martiník

Každá loď musela být vybavena záchrannými čluny, velké lodě přicházely pod námořní předpisy zvané "Board of Trade", předpisy říkaly, že počet záchranných člunů musí vypovídat tonáži plavidla, např. na Olympiku bylo v roce 1911 člunů pro 1100 pasažérů. Titanic měl 20 záchranných člunů s kapacitou 1178 lidí, ale na palubě bylo v době neštěstí 2 200 osob, takže do záchranných člunů se vlezla jen polovina kapacity Titaniku.
Předpisy "Board of Trade" ukazovaly, že lodě o výtlaku 10 000 tun měly mít 16 záchranných člunů, navíc lodě s vodotěsnými přepážkami mohly mít ještě méně člunů. Titanic měl více než předpisy povolovaly- i tak to ale nestačilo. Ale buďme rádi, že kapacita 1178 byla nakonec na Titaniku svolena- kdyby měl Titanic 16 člunů, tak by pravděpodobně přežilo jen více než 750 osob(kapacita by byla 756 osob).
Jak jsme psali, loď měla 20 člunů, z toho 14 dřevěných, které měly kapacitu 65 osob. Další dva kutry s kapacitou 40 osob a 4 záchranné čluny typu Engelhard(když byl složený, tak mohl sloužit jako vor).
Čluny a kutry měly čísla od 1 až do 16, přičemž sudá čísla byla na pravoboku, lichá na levoboku. Skládací čluny byly označeny písmeny A, B, C a D. Pohotovostní kutry byly v příďové části u kormidelny, každý jeden na pravoboku a levoboku. Tyto čluny podle záznamů opustili potápějící se Titanic jako poslední...

Bulhaři na Titaniku

20. května 2013 v 17:33 | Patrik Martiník

K velkému počtu emigrantů ve třetí třídě příspívali také lidé z východoevropských zemí. Jeden z nich bylo Bulharsko. V té době to byl vcelku chudobný národ, ale někteří obyvatelé tohoto státu se dostali na palubu Titaniku.
Bohužel záznamů o bulharech, kteří sedlali Titanic v době její první plavby, není mnoho, i když z papírových dokumentů je toho vcelku dost. Víme to, že podpalubí Titaniku tvořilo zhruba osm procent populace třetí třídy- což je více než slušné číslo.
Jeden z odborníků na Titanic, Brian Hartig, věnoval svůj volný čas hledáním informací právě o bulharech na nejkrásnější lodi 20.století. Dostával nedůvěřivé informace, ale byl je schopen odhalit. Nakonec po několika letech došel k závěru, že oficiální celkový počet bulharů není stanoven, i když prohledával nejen internet- ale hlavně staré novinové články z Bulharska, které by potencionálně měly poukázat na kauzu "Bulhaři na Titaniku." Ale s problémem nedůvěřivosti se váže nejen Bulharsko, ale i další země a jejich obyvatelé, kteří tvrdili, že byli na Titaniku. Jenže, jak to potvrdit, když nejsou záznamy?

Inspekce,běžné závady a opravy kotlů

13. května 2013 v 16:53 | Patrik Martiník

Po několika letech provozu se na kotlech ukazovaly závady všech typů. Menší závady kotle během plavby odstraňovali strojníci po jeho uhašení a odstavení z provozu. Pravidelnou údržbu a větší opravy prováděli zkušení kotláři v přístavech nebo v suchém doku. Seznam pravidelných kontrol a oprav pro jednostranný kotel obsahoval okolo 28 položek- v případě Titaniku se musel tento proces opakovat 52x krát.

Odstraňování kotelního kamene

Nepřítelem účinného předávání tepla byly saze- produkt spalování, usazujíc se na vnitřní straně kouřových trubek, a kotelní kámen na vnější(vodní) straně. Kotelní kámen na vnitřní straně kotle a jeho pláště a olej ve vodě vytvářely povrchové nánosy a způsobovaly menší přehřívání.
A teď jdeme k čištění. Čištění se provádělo opatrně, aby se nedosáhlo k poškození kouřových trubek. Případné nánosy oleje na plášti na úrovni hladiny vody byly odstraněny, stejně jako olejové nánosy povrchu pláště při profukování kotle a povrch byl umyt sodou a vodou. Nakonec po odstranění kamene byl vnitřní prostor kotle opláchnut hadicí s vodou a veškeré zbytky kamene a nečistot odklizeny průlezem u dna kamene.

Čištění trubek

Kouřové trubky se čistily spirálově stočenými drátěnými kartáči, které byli přišroubovány na dlouhých tyčích, které se protahovaly jednotlivými rovnými trubkami. Čištění se provádělo během pravidelné údržby, když byla otevřena dvířka dýmnice. U oboustranného kotle, který se na Titaniku nacházel, se protahování trubek provádělo z přední strany kotle směrem ke spalovací komoře. Poté se z topeniště a spalovací komory odstranily nečistoty jako saze a popel. Nakonec byla provedena výměna spálených roštnic.

Zpráva kapitána Rostrona

15. dubna 2013 v 18:15 | Patrik Martiník

14. dubna 1912. Carpathia brázdí Atlantským oceánem v klidu, stejně tak jako Titanic. Kapitán Rostron byl ve své kajutě a odpočíval. Těsně po půlnoci následujícícho dne dostal do svých sluchátek radista Carpathie Cottam jasnou zprávu, která obsahovala, že Titanic narazil do ledovce a půjde ke dnu.
Kapitán Carpathie Rostron líčil situaci z pomezí dní 14. a 15.dubna 1912:
"Oznamuji, že 15.dubna 1912 v 0:35 ráno jsem dostal zprávu a údaje o tom, že Titanic, loď White Star Line, má jít ke dnu. Okamžitě jsem kormidelníkovi řekl, ať obrátí loď. Během stíhání se za Titanikem jsme se potkali s pár ledovci, které jsme ale opatrně minuly- ztratili jsme určitý čas. Jak jsem viděl ledovce, bylo mě jasné, že se Titanic narazil s ledovcem. Počasí bylo temné, byla zima, hladina byla rovná, jako kdyby jste ji udělali pravítkem. Což bylo pro lodě špatné- když nebyl vítr, neslyšeli jste vodu opírající se o ledovce."
"Na místě neštěstí jsme byli okolo čtyř hodin ráno, kdy svítalo. Viděli jsme záchranný člun a vytáhli jsme ho společně s pasažéry na palubu Carpathie. Jeden z důstojníku mi řekl, že Titanic narazil do ledovce a ve 2:20 ráno se potopil a že je spoustu mrtvých. Zpráva, stejně jako všechny ostatní, mě velice zasáhla, ale na druhou stranu, nemohl jsem se tomu moc zaobírat- měli jsme za úkol pomáhat cestujícím a měli jsme to udělat co nejlépe to šlo. V 8:30 jsme měli na palubě všechny čluny a zachráněné pasažéry. Posledním člunem byl člun číslo 12. Museli jsme cestující sformovat- spočítat, srovnat si, kdo přežil a kdo ne. Byli jsme obklopeni malými i velkými ledovci, ale i přesto jsme nakonec s Carpathií společně s cestujícími Titaniku vypluli, ale ještě předtím jsme hledali, jestli se nenajde jediná živá bytost v oceánu. Ale hledali jsme marně."
"Pro zachráněné z Titaniku jsme udělali vše- stejnou námahu jsme chtěli udělat i u Bruce Ismaye, ale ten jakoukoli pomoc odmítal. Poslal jsem ho do své kajuty, ale ještě předtím jsem se zeptal, jestli máme plout do New Yorku. Ismay kývl, že to bude nejlepší řešení. Po rozhovoru s panem Ismayem jsme se sešli v našem salonu, kde probíhal malý smuteční obřad. Cestující byli v teple, každý hledal své blízké, které většinou nenašli. Nejsmutnější pohledy byly na malé děti, kteří marně hledali své rodiče. Byl to jeden z nejhorších zážitků, které jsem v životě měl. Ale cestující byli odvážní, zejména ženy, které nebyli dle našeho doktora v psychicky nejhorším stavu. Cestující Carpathie pomáhali, dávali přeživším něco k jídlu, ale hlavně teplé pití či horkou polévku a spousta z nich nabízela také svou kajutu. Musím poděkovat nejen našim cestujícím, ale také posádce, která se starala o cestující ze ztroskotaného Titaniku jak nejlépe mohli. A také poděkuji svému radistovi, který odmítal všechny zprávy z tisku a posílal na pevninu jména přeživších a mrtvých. Žádný tisk se nesměl dozvědět, kteří cestující zemřeli či přežili. Nakonec jsme ale časem pár údajů poslali, bylo to naše poslání. "

Slohovka o Titaniku- Mohlo být vše jinak...

28. května 2012 v 17:37 | Patrik Martiník
Admin této stránky Patrik Martiník napsal ve škole slohovku o Titaniku. Jedná se o úvahu.
(Výsledná známka: 1)
I přesto, že Titanic je na dně Atlantiku přes sto let, stále mne jeho příběhy a nevyřešitelné záhady fascinují.
Parník byl nejkrásnější, největší a nejluxusnější. Říkávalo se, že Titanic je loď snů.
Bůh ví, proč shoda náhod a okolností donutila loď zřítit se ke dnu.
Titanic dne 10. dubna 1912 monumentálně vyplul z přístavu. Cestující první třídy, procházející se po palubě, užívající si luxusu, kterého parník nabízel dostatek, netušili, co se stane v příštích hodinách. Pasažéři třetí třídy nebyli obkopeni luxusem. Proč si nebyli všichni rovni? V dnešní době nepochopitelné rozdělení třídních vrstev zapříčinilo tragičtější čísla utopených a mrtvých lidí.
Domnívám se, že dnes by byla na záchranu životů větší šance, protože každý život je důležitý a žádný není prioritní. Komu dát přednost při záchraně života? Dítěti, ženě? Pasažéři Titaniku neměli volby. Chudí cestující obydleli podpalubí a v době evakuace neměli šanci na záchranu.
Kdyby se čluny nerozdělovaly podle tříd, mohly by být naplněny až do posledního místa.
Zdá se, že doba desátých let minulého století zřejmě určovala vepsaná pravidla.
Vše ve mne vyvolává dohady a aotázky. Kdyby loď měla dostačující lodní šrouby, kdyby kapitán naslouchal svému instinktu, kdyby hlídka na stěžni sledovala obezřetněji oceán, stalo by se to?
Dle dostupnách informací jsem usoudil, že se dalo katastrofě zabránit.
Ale i přesto musím říct, že mě Titanic stále fascinuje zahalen svým zajemstvím, které zůstane skryto navždy na dně oceánu.

Virtuální procházka Titanikem!

22. května 2012 v 17:41 | Patrik Martiník
Na internetu koluje odkaz, který stojí za to. Příznivci Titaniku nebo třídy Olympic si můžou projít jednotlivé části lodi. Ten, kdo má rychlý internet, tak bude mít loď za chvíli okoukanou. Hra má dobrou grafiku. Začínáte v jedné z kajut první třídy(C-55) a musíte se dostat ze šlamastiky(chodba). Ale můžete to také přeskočit a hned ze své kajuty hupnout například na Velké Schodiště. Bohužel se nejde procházet po člunové palubě, ale to se možná změní. Plusem je, že se můžete dostat do téměř všech kajut. Hra neobsahuje zatím Paluby F a G.
Zkoušeli jsme to jen zřídka, takže nevíme, kde se pořádně procházet. Každopádně, je to pěkně udělané! Přeji Vám hezkou zábavu!

Kniha Titan

13. května 2012 v 13:17 | Patrik Martiník
Morgan Robertson, bývalý námořník, napsal knížku v roce 1898 o tom, jak se velký parník jménem Titan dostane do křížku s ledovcem. Prvně se jmenovala kniha "Marnost", která se publikovala v New Yorku, bohužel tato kniha neměla úspěch. Skoro vše bylo na chlup stejné, jako z opravdickou katastrofou v roce 1912.
Kniha byla bez povšimnutí, ale po katastrofě Titaniku se kniha proslavila. Byla vydávána pod názvem "Futility and the Wreck of Titan".
V 90. letech se kniha prodávala stále, byl to např. dotisk z roku 1912 nebo vydání z roku 1898 a 1912.
Opravdový dotisk z roku 1889 mohla být kniha "The Futility God" od spisovatele Jacka W. Hannah, která byla vydána v Ohiu v roce 1975.

Tabulka hrubého srovnání lodí Titan a Titanic:

Název lodi
Titan (1898)
Titanic (1912)
Příslušnost lodibritskábritská
Doba plavbyduben v noci14.dubna v noci
Trasaz New Yorku
do Liverpoolu
ze Southamptonu
do New Yorku
Místo plavbyseverní Atlantikseverní Atlantik
Plavbatřetíprvní
Výtlak v tunách7000060000
Pohonné jednotky3 lodní šrouby3 lodní šrouby
Délka lodi244 m269 m
Max. rychlost24 - 25 uzlů24 - 25 uzlů
Kapacita3000 osob3000 osob
Počet pasažérů20002207
Počet záchr.člunů2420
Kapacita záchr. čl.5001178
Vodotěsné přepážky1915
Pohon3 parní stroje
s trojnásobnou expanzí
3 parní stroje
s čtyřnásobnou expanzí
a parní turbína
Rozsah poškozenítrup na pravoboku
proražen útesem ledovce
trup na pravoboku
proražen ledovcem
(tabulka titanicworld.cz)

Hra: Dive to the Titanic

25. dubna 2012 v 22:58 | Richard Lizák

Recenze hry Dive to the Titanic

Dnes bych Vám chtěl představit a ohodnotit další hru, která se týká Titaniku. Jedná se o simulátor, který věrně simuluje potopení k vraku Titaniku v ponorce.Pojďme si tuto hru více představit, říct pár základních fakt, a ukázat i pár obrázků ze hry.

Vaším úkolem v né moc dlouhé kampani bude prozkoumat přední polovinu Titaniku. Ve své ponorce s názvem Nephron budete plnit celkem 5 misí. Zmíněná 1 mise bude vždy trvat 1 den. Pokud jste viděli film Titanic, ponorka Nephron Vás nějak neohromí a ve hře je ponorka prakticky kopie originálu. Další pomůcka, která Vám bude velmi pomáhat je samozřejmě robot se kterým budete prohledávat kajuty a jednotlivé paluby. Součástí je taky obchod a aukce. Aukce probíhá vždy po každém dnu. Na aukci se draží předměty které v Titanicu najdete ale i fotky které z vraku pořídíte. V obchodě si pak za peníze z aukce můžete dokoupit pro své plechové vodní miláčky nové světla, motory, nebo například lepší baterie. Ponorka a robot jsou do detailu velmi propracovaní na dobu vydání hry. Vašími hlavními starostmi bude čas, protože máte jen určitou dávku kyslíku a energie v bateriích půjde bezkompromisů dolů.

Teď k samotnému vraku Titanicu. Ve hře je zpracována přední část vraku od člunové paluby až po palubu E. Zbylé dvě paluby F a G jsou navždy hluboce skryty v písku. Setkáte se se slavným schodištěm, kajutou kapitána Smithe a s dalšími zajimavými oblastmi ve vraku. Uvnitř je vrak opravdu věrohodný, jen navigace vaším navigátorem je trochu zkreslená. Pokud budete hrát Dive to the Titanic na nejvyšší detaily rozhodně si hru pořádně užijete. Pokud projedete všech 5 misí odemkne se vám tzv. Explorer mode, nebo-li volný průzkum lodi

Moje hodnocení: Hra zaujme opravdu jen toho kdo se nějak zajmá o Titanic, nebo ho tato katastrofa alespoň minimálně zajimá. Pro ostatní bude zřejmě hodinové projíždění né příliš rychlým robotem po vraku nudné. Velice mi ve hře chybí i druhá polovina vraku, protože po chvilce v přední části jsi řeknete: "A dál?" Robot může kromě stěn a dveří projíždět skoro vším. Nějaké korály ho nezastaví a na reálu Vám to zase trochu ubere. Již zmíněný "navigátor" je ke hře podle mě spíše jen ke zmátnutí. Bude vám tam co 30 vteřin říkat kam máte jet. Bohužel nerozezná překážky, a tak vám řekne ať jedete nahoru i když máte nad sebou neprostupný strop. Hydraulickou rukou, kterou zvedáte všelijaké předměty můžete projít doslova vším. Hra je dle mého velmi krátká a za jeden den jí projedete i 2x.

+ detailní polovina Titanicu
+ detailní nástroje a stroje
+ realistické zvuky
+ realistické chování ponorky i robota
+ explorer mode

- není druhá polovina vraku
- prostupnost některých věcí
- krátká kampaň
- špatný navigátor

Moje hodnocení v % : 84%

Pokud by jste měli jakékoliv dotazy ohledně hry pište do komentářů.
Příště si ukážeme Titanic ve hře Ship Simulátor 2008 ale teď ješt pár screenu z Dive to the Titanic
 
 

Reklama

FB TITANIC-WSL

E-MAIL: TITANIC-WSL@EMAIL.CZ