Last video "Titanic-WSL"

Květen 2012

"Titanic Walktrough Project"- Salón první třídy

31. května 2012 v 19:06 | Patrik Martiník |  Obrázky z "Titanic Walktrough Project"
Pokračujeme v dalším díle "Titanic Walktrough Project", tentokrát se podíváme na Salón první třídy na Palubě A. Zde se hrály karty, pilo se a zábava tu byla také na místě.


Stavba Titaniku- Pohonná zařízení

31. května 2012 v 16:41 | Patrik Martiník
RMS Titanic měl tři lodní šrouby a kombinované pohonné zařízení. Ty tvořily 2 skupiny čtyřválcových pístových parních strojů trojčinného expanzního typu, Titanic měl 2 třílistové lodní šrouby, jeden vážil 38 tun a nízkotlakou turbínu. Pístové stroje a turbíny byly využity i v roce 1907 na lodi Laurentic, která byla menší než Titanic. Při použití loď měla menší spotřebu páry a byla stabilní.
Výkon turbíny a strojů byl odhadován na 50 000 k, takže 23 uzlů, ale dalo se i více- Titanic mohl zvládnout i 25 uzlů. Turbína byla vyložena v zádi. Za ní, směrem k přídi, byla komora s pístovými stroji a 6 komor s 24 oboustrannými a 5 jednostrannými kotly. Všechny kotle měly průměr 4,79 m, oboustranné 6,08 m a jednostranné 3,5 m. Každý oboustranný kotel měl 6 topenišť, jednostranné 3 topeniště.
Od kotlů vedlo do strojovny potrubí páry a uzávěry třech vodotěsných přepážek. V přepážkách byly strojovny, které oddělovaly strojovny od kotelen, na každé uzávěrce byl nainstalován bezpečnostní uzávěr, kdyby praskl, tak pára zůstane. Krom dvou hlavních rozvodů páry přípojky vedly ke generátorům a pomocným strojům(nouzová výroba elektrického proudu).

Stavba Titaniku- Technické informace

30. května 2012 v 16:30 | Patrik Martiník |  Stavba Titaniku

Délka lodi: 269,1 metrů
Šířka: 28, 25 metrů
Výška od kýlu ke kapitánskému můstku: 32 metrů
Výška od kýlu po nejvyšší bod : 56 metrů
Váha: 46 328 tun
Ponor: 10,54 metrů
Výtlak: 52 310 tun
Kapacita cestujících: 3000 osob
Počet záchranných člunů: 20
Dřevěné čluny: 14
Skládací čluny: 4
Další čluny: 2
Kapacita záchranných člunů: 1178
Maximální rychlost: 24- 25 uzlů(44,4- 46,3 km/h)
Pohonné jednotky: 2 krajní šrouby(38 tun), 1 středně těžký (22 tun)
Pohon: 2 čtyřválcové pístové parní stroje, trojčinného expanzního typu, 1 nízkotlaká parní nerevizibilní turbína
Výkon: 50 000 koní
Kotle: 29
Vodotěsné přepážky: 15

Slohovka o Titaniku- Mohlo být vše jinak...

28. května 2012 v 17:37 | Patrik Martiník |  Ostatní věci okolo Titaniku
Admin této stránky Patrik Martiník napsal ve škole slohovku o Titaniku. Jedná se o úvahu.
(Výsledná známka: 1)
I přesto, že Titanic je na dně Atlantiku přes sto let, stále mne jeho příběhy a nevyřešitelné záhady fascinují.
Parník byl nejkrásnější, největší a nejluxusnější. Říkávalo se, že Titanic je loď snů.
Bůh ví, proč shoda náhod a okolností donutila loď zřítit se ke dnu.
Titanic dne 10. dubna 1912 monumentálně vyplul z přístavu. Cestující první třídy, procházející se po palubě, užívající si luxusu, kterého parník nabízel dostatek, netušili, co se stane v příštích hodinách. Pasažéři třetí třídy nebyli obkopeni luxusem. Proč si nebyli všichni rovni? V dnešní době nepochopitelné rozdělení třídních vrstev zapříčinilo tragičtější čísla utopených a mrtvých lidí.
Domnívám se, že dnes by byla na záchranu životů větší šance, protože každý život je důležitý a žádný není prioritní. Komu dát přednost při záchraně života? Dítěti, ženě? Pasažéři Titaniku neměli volby. Chudí cestující obydleli podpalubí a v době evakuace neměli šanci na záchranu.
Kdyby se čluny nerozdělovaly podle tříd, mohly by být naplněny až do posledního místa.
Zdá se, že doba desátých let minulého století zřejmě určovala vepsaná pravidla.
Vše ve mne vyvolává dohady a aotázky. Kdyby loď měla dostačující lodní šrouby, kdyby kapitán naslouchal svému instinktu, kdyby hlídka na stěžni sledovala obezřetněji oceán, stalo by se to?
Dle dostupnách informací jsem usoudil, že se dalo katastrofě zabránit.
Ale i přesto musím říct, že mě Titanic stále fascinuje zahalen svým zajemstvím, které zůstane skryto navždy na dně oceánu.

Stavba Titaniku- Konstrukce

27. května 2012 v 18:16 | Patrik Martiník(inspirace Titanicworld.cz) |  Stavba Titaniku
Titanic(zdokonalený Olympic) byl delší o 8 cm delší než Olympic a měl o více než 100 tun hrubou prostornost. Titanic měřil 269,1 m, šířku měl 28,25 m, výtlak 52 310 tun, ponor 10,54- Titanic byl největší parník na světě.
Před vyplutím si cestující Titaniku mohli projít vnitro lodi, po schodišti sestupovali z člunové paluby do nitra. V čele Velkého Schodiště, které je z ořechového dřeva, byly velké hodiny s bronzovými postavami Cti a Slávy. Nad Velkým Schodištěm se výšila velká skleněná kopule. Někteří cestující si vyzkoušeli výtah.
Titanic představoval slávu, péči a pohodlí. Loď byla možná stavěna pro boháče, první třída měla např. oddíl pro psy.
Ti, kteří si chtěli vzít do Ameriky auto, mohli, jeřáb auta vytáhl na palubu a poté je přesunuly do místnosti. Když se cestující zranili, byli připraveni lékaři. Dokonce se mohlo při nejhorším operovat. Když fotograf fotil, fotky si mohl vyvolat na palubě Titaniku. Pro všechny třídy platilo kadeřnictví.
To jsou drobnosti, všichni si všímali velikosti samotné lodi. Společenské místnosti, chodby, schodiště, kajuty... Cestující si možná řekli, že nejsou na lodi, ale v nějakém luxusním hotelu. Druhý důstojník Lightoller před plavbou řekl, že se musel orientovat na lodi 14 dní. Titanic byla krásná loď. Trup, který byl lemován zlatým pruhem, který označoval společnost White Star Line. Časopis The Shipbilider napsal, že proporce Titaniku jsou skvělé. Titanic byl vrcholem lodního stavitelství.
Avšak po nehodě Titaniku se pravilo, že luxus a majestátnost byla důležitější než pevnost lodi. Ale to nebyla pravda. Loď byla z ušlechtilé oceli, paluby, přepážky atd. byly pevné. Měla nejlepší a nejvýkkonější stroje. Bohužel na Titaniku se nevlezly záchranné čluny pro všechny a to byla katastrofa....

"Titanic Walktrough Project"- Tělocvična

27. května 2012 v 11:47 | Patrik Martiník |  Obrázky z "Titanic Walktrough Project"
Otevíráme novou rubriku "Titanic Walktrough Project", kde budeme vystavovat obrázky z jednotlivých částí lodě, dnes začínáme tělocvičnou na člunové palubě.
Vchod z tělocvičny na člunovou palubu:
Výhled na tělocvičnu při vstupu z Velkého Schodiště
Mapa umístěná v tělocvičně, znázorňující cesty plavby lodí White Star Line

Titanic: Back in time

26. května 2012 v 23:42 | Patrik Martiník |  Videa
Jedná se o video z produkce spřáteleného blogu Olympic-Whitestar.

Stavba Titaniku-Zkušební testy parníku

26. května 2012 v 17:52 | Patrik Martiník(inspirace Titanicworld.cz) |  Stavba Titaniku
Dne 1. dubna 1912, Pondělí. Na obloze svítilo sluníčko, ale byla zima. Byl silný vítr a to byl určitý problém. Velká loď se nedá řídit v úzkých mělčinách. Takže se testovalo 2.dubna.
2.dubna bylo pěkně. Na palubě bylo 41 důstojníků, inženýrů, kuchařů, stewardů a 78 topičů. U zkoušek nebyl Bruce Ismay, omluvil se za rodinné důvody, takže zástupce White Star Line byl Harold Sanderson. Plavby se nezúčastnil také William J. Pirrie. Za loděnici Harland and Wolff byl na palubě Thomas Andrews, synovec Pirrieho, konstruktér menších lodí Widling a devět odborníků.
V šest hodin ráno se Titanic dal do pohybu a pádil si to směrem ke kanálu Victoria.
Lidé opět zíraly na velkou loď, ta se pohybovala za pomocí remorkérů Hornby, Heralculaneum, Herand a Huskisson.
Titanic plul tiše, částečně proto, že byl stále obnášen remorkéry. Dvě míle od města Carrckfergus se remorkéry odpojily a Titanic plul sám, s vlastní silou.
Na zdvihacím laně byly vyvěšeny praporky, modrý a bílý, ty značí, že loď absolovuje zkušební plavbu. Kapitán Smith dal pokyn a Boxhall se postaral s telegrafy o to, aby strojovna věděla, že má rozjíždět motory.
Během dopoledne bylo vše vyzkoušeno, zastavení lodi, rozjetí a opět zastavení. Obraty, kormidlo do závětří, zvyšování rychlosti atd. Bylo vyzkoušeno také spojení a telegraf.
Poté šli zástupci White Star Line a Harland and Wolff do jídelny první třídy, a při obědě si vykládali své názory. Loď byla dobrá a fungovala ještě lépe.
Titanic zanedlouho absoloval hodinovou plavbu, urazil asi 40 mil, a rychlost byla něco kolem 18 uzlů. Poté se loď obrátila a vrátila se do zátoky. K loděnici připlula kolem 18:00. Po připlutí se testovala kotva. Představitel ministerstva obchodu Carrthers napsal: "Dobrý na jeden rok od dne 2.4.1912."
Kolem 20:00 se Titanic opět dal do pohybu a vyplul. Opustil Belfast a mířil do Southamptonu, kdy dorazil o půlnoci z 3. na 4.dubna 1912.

Stavba Titaniku- Spuštění na hladinu

23. května 2012 v 17:14 | Patrik Martiník |  Stavba Titaniku
31.Května 1911. Den, kdy parník RMS Titanic spatřil moře. Pracovníci loděnice Harland and Wolff postávali se svými rodinami v loděnici. Byly postaveny tribuny pro hosty a novináře.
Před dokem bylo zaplněno, na tribunách a v okolí také. Prý přišlo až 100 000 lidí, aby se podívalo na spuštění Titaniku na vodu.
Před polednem vzlétla raketa, která "říkala", že loď se za chvíli spustí. Na lodi byly i signální vlajky: britská, americká, vlajka White Star Line, a také vlaječky s nápisem "Success"(Úspěch). Na zádi byl červený prapor, který signalizoval, že loď jde na moře.
Ve 12:13 se objevila druhá raketa. Lidé zmlkli a dívali se na velkoloď. William Pirrie, šéf Harland and Wolff, dal pokyn aby spustili loď. Ta se nekřtila, protože kolem toho lítaly pověsti. A propo, žádné lodě White Star Line nebyly pokřťeny.
Titanic se dal do pohybu. Loď sjíždí z doku pomocí tuny mýdla a rybího tuku, a byl na hladině. Loď v té době vykonala 12 uzlů. Poté loď zakotvili a připoutali ocelovými lany.
Představení skončilo. Davy lidí odcházeli a byli spokojení. Titanic byl vykotven a dohromady pět remorkérů ji přesunulo do jiného přístavu.
Při slavnostním obědě dostali prostor také novináři a hosté, a také promluvili představitelé Harland and Wolff a White Star Line. První těžký krok měli za sebou.

Virtuální procházka Titanikem!

22. května 2012 v 17:41 | Patrik Martiník |  Ostatní věci okolo Titaniku
Na internetu koluje odkaz, který stojí za to. Příznivci Titaniku nebo třídy Olympic si můžou projít jednotlivé části lodi. Ten, kdo má rychlý internet, tak bude mít loď za chvíli okoukanou. Hra má dobrou grafiku. Začínáte v jedné z kajut první třídy(C-55) a musíte se dostat ze šlamastiky(chodba). Ale můžete to také přeskočit a hned ze své kajuty hupnout například na Velké Schodiště. Bohužel se nejde procházet po člunové palubě, ale to se možná změní. Plusem je, že se můžete dostat do téměř všech kajut. Hra neobsahuje zatím Paluby F a G.
Zkoušeli jsme to jen zřídka, takže nevíme, kde se pořádně procházet. Každopádně, je to pěkně udělané! Přeji Vám hezkou zábavu!

FB TITANIC-WSL

E-MAIL: TITANIC-WSL@EMAIL.CZ